Tuesday, December 8, 2009

Level 2 - つき Moon


Deta deta tsuki ga
Marui marui manmarui
Bon no yona tsuki ga

Kakureta kumo ni
Kuroi kuroi makkuroi
Sumi no yona kumo ni

Mata deta tsuki ga
Marui marui manmarui
Bon no yona tsuki ga


でた でた つきが
まるい まるい まんまるい
ぼんのような つきが

かくれた くもに
くろい くろい まっくろい
すみのような くもに

また でた つきが
まるい まるい まんまるい
ぼんのような つきが

No comments:

Post a Comment